วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


ชื่อสามัญ
เฟื่องฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bougainvillea spectabilis Willd. 
ชื่อวงศ์
NYCTAGINACEAE